Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 2.7

Console.WriteLine("Skriv in en mening (utan punkt) som består av två ord");
string mening = Console.ReadLine();
int mellanslagsIndex = mening.IndexOf(" ");
string ord1 = mening[..mellanslagsIndex];
string ord2 = mening[(mellanslagsIndex + 1)..];

Console.WriteLine(ord2 + " " + ord1);