Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.17

Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
double tal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Skriv in ett till tal");
double tal2 = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Välj ett räknesätt");
Console.WriteLine("1. Addition");
Console.WriteLine("2. Subtraktion");
Console.WriteLine("3. Multiplikation");
Console.WriteLine("4. Division");

string räknesätt = Console.ReadLine();

switch (räknesätt)
{
  case "1":
    Console.WriteLine($"{tal1} + {tal2} = {tal1 + tal2}");
    break;
  case "2":
    Console.WriteLine($"{tal1} - {tal2} = {tal1 - tal2}");
    break;
  case "3":
    Console.WriteLine($"{tal1} * {tal2} = {tal1 * tal2}");
    break;
  case "4":
    Console.WriteLine($"{tal1} / {tal2} = {tal1 / tal2}");
    break;
  default:
    Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt räknesätt");
    break;
}