Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.5

Console.WriteLine("Hur gammal är du? Svara i år.");
int ålder = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Hur mycket tjänar du per månad? Svara i kronor.");
int inkomst = int.Parse(Console.ReadLine());

if (ålder == 39)
{
  Console.WriteLine("Du är lika gammal som medelpersonen i Göteborg");
}
else if (ålder > 39)
{
  Console.WriteLine("Du är äldre än medelpersonen i Göteborg");
}
else
{
  Console.WriteLine("Du är yngre än medelpersonen i Göteborg");
}

if (inkomst == 36100)
{
  Console.WriteLine("Du tjänar lika mycket som medellönen i Sverige");
}
else if (inkomst > 36100)
{
  Console.WriteLine("Du tjänar mer än medellönen i Sverige");
}
else
{
  Console.WriteLine("Du tjänar mindre än medellönen i Sverige");
}