Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.15

Console.WriteLine("Detta menyprogram handlar om tal");
string användarensVal = "";
while (användarensVal != "3")
{
  SkrivMeny();
  användarensVal = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine();

  switch (användarensVal)
  {
    case "1":
      MenyAddera();
      break;
    case "2":
      MenyStörst();
      break;
    case "3":
      // Gör ingenting, programmet stängs av
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ");
      break;
  }
  Console.WriteLine();
}


/// <summary>
/// Skriver ut programmets meny
/// </summary>
void SkrivMeny()
{
  Console.WriteLine("Välj ett alternativ");
  Console.WriteLine("1. Addera tre heltal");
  Console.WriteLine("2. Största talet av två heltal");
  Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
}

/// <summary>
/// Hanterar menyalternativet Addera tre heltal
/// </summary>
void MenyAddera()
{
  Console.WriteLine("Skriv in tre heltal");
  int tal1 = int.Parse(Console.ReadLine());
  int tal2 = int.Parse(Console.ReadLine());
  int tal3 = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine($"{tal1} + {tal2} + {tal3} = {Addera(tal1, tal2, tal3)}");
}

/// <summary>
/// Hanterar menyalternativet Störst av två heltal
/// </summary>
void MenyStörst()
{
  Console.WriteLine("Skriv in två heltal");
  int tal1 = int.Parse(Console.ReadLine());
  int tal2 = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine($"Störst av dessa tal är {Störst(tal1, tal2)}");
}

/// <summary>
/// Beräknar summan av tre heltal
/// </summary>
/// <param name="tal1"></param>
/// <param name="tal2"></param>
/// <param name="tal3"></param>
/// <returns></returns>
int Addera(int tal1, int tal2, int tal3)
{
  return tal1 + tal2 + tal3;
}

/// <summary>
/// Returnerar det maximala värdet av två heltal
/// </summary>
/// <param name="tal1"></param>
/// <param name="tal2"></param>
/// <returns></returns>
int Störst(int tal1, int tal2)
{
  if (tal1 > tal2)
  {
    return tal1;
  }

  return tal2;
}